คิมซอนโฮ ได้อันดับ 1 BRAND REPUTATION ด้านนักแสดงละคร ประจำเดือนกันยายน 2021

จากผลการวิเคราะห์ Big Data แบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านนักแสดงละคร เดือนกันยายน  2021 อันดับ 1 ได้แก่ คิมซอนโฮ, อันดับ 2 โจจองซอก และอันดับ 3 ชินมินอา

BRAND REPUTATION INDEX (สถาบันวิจัยชื่อเสียงแบรนด์ของเกาหลี) จัดทำผล Big Data 99,640,608 รายการ ของนักแสดง 50 คนที่กำลังมีผลงานละคร และกำลังออนแอร์ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน โดยวัดจากจำนวนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค จำนวนสื่อ จำนวนการเข้าชม และจำนวนการพูดคุย

ชื่อเสียงของนักแสดงละคร ได้วิเคราะห์จาก Big Data ทั้งดัชนีการมีส่วนร่วม ดัชนีสื่อ ดัชนีการพูดคุย และดัชนีคอมมูนิตี้ ดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ดึงมาจาก Big Data วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยวิธีอัลกอริธึม โดยแบ่งเป็น การมีส่วนร่วม, การสื่อสาร, สื่อ, คอมมูนิตี้, โซเชียล และวัดเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ การวิเคราะห์ Big Data แบรนด์ สามารถประเมินชื่อเสียงและกระแสตอบรับเกี่ยวกับคอนเท้นต์ ทั้งการประเมินข้อดีข้อเสียของแบรนด์, แหล่งที่มาและความสนใจของสื่อ, ปริมาณความสนใจและการพูดถึงของผู้บริโภค, การแพร่กระจายในคอมมูนิตี้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

แบรนด์อันดับ 1 ได้แก่ คิมซอนโฮ ดัชนีการมีส่วนร่วม 1,916,214 ดัชนีสื่อ 1,122,146 ดัชนีการพูดคุย 1,275,473 ดัชนีคอมมูนิตี้ 1,237,897 รวมดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 5,551,730

สถาบันวิจัยชื่อเสียงแบรนด์ของเกาหลี (ผู้อำนวยการ คูชังฮวาน) ได้วิเคราะห์ Big Data แบรนด์ และทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงแบรนด์ การสำรวจชื่อเสียงแบรนด์นักแสดงละครครั้งนี้ สำรวจตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลของนักแสดงคิมซอนโฮ, โจจองซอก, ชินมินอา, คิมโซยอน, จอนมีโด, ซงคัง, ฮันโซฮี, อีจีอา, อันฮโยซอบ, จองคยองโฮ, คิมแดมยอง, ยูยอนซอก, พัคจูมี, คิมยูจอง, ออมกีจุน, ยูจิน, ยุนจงฮุน, จินยอง, จอนโดยอน, นัมกุงมิน, รยูจุนยอล, พัคฮาซอน, อีมินยอง, อีซังอี, กงมยอง, จอนฮเยบิน, จีซอง, ซอฮยอนจิน, ฮงอึนฮี, ซองฮุน, จินยอง, อีฮานี, อีแทกน, โจยอจอง, โกวอนฮี, คิมมินจอง, คิมคยองนัม, แชจงฮยอบ, ชาแทฮยอน, อีซังยอบ, จินซอยอน, พัคกยูยอง, อีโบฮี, คิมจีอึน, พัคเซจิน, คิมจีซู, อีซังยุน, คงฮยอนจู

[Beyond Post นักข่าวอีจียูล]

ที่มา  http://cnews.beyondpost.co.kr/view.php?ud=20210920093157590846a9e4dd7f_30

#kimseonho #김선호 #คิมซอนโฮ