ช่องทางการติดตามคุณคิมซอนโฮ

Instagram KimSeonHo: https://www.instagram.com/seonho__kim/

Instagram Staff Diary: https://www.instagram.com/kimseonho_staff.diary/

Instagram Salt entertainment: https://www.instagram.com/salt_ent/

Website: http://saltent.co.kr/

Youtube: https://www.youtube.com/c/saltent

Vlive: https://www.vlive.tv/channel/B828E1

Fanpage: https://www.facebook.com/salt0513/

Cafe: https://cafe.naver.com/holicsunho

Seonho__kim Instagram Update
kimseonho_staff.diary Instagram Update
Salt_ent instagram Update