SeonHoHada are interested in this project.

we also be translations in Korean and English as well.

이 프로젝트에 많은 팬들이 기여하고 있기 때문에, 영어와 한국말로도 해석을 제공하려 합니다.


คริสมาสต์นี้ ซอนโฮฮาดาไทยทำโปรเจคนี้เพื่อเป็นของขวัญให้ซอนโฮ  ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันนะ

This Christmas, SeonHoHada Thailand is initiating this project as a gift for Seon Ho to travel in Thailand together.

이번 크리스마스에 태국의 “선호하다” 팬들은 김선호 님이 태국을 여행할 수 있도록 하는 선물의 일환으로 이 프로젝트를 시작하려 합니다.

ถึงแม้โควิดจะทำให้พวกเราห่างไกลกัน ก็หวังว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้พวกเราใกล้กันมากขึ้น

Even though Covid-19 has made us far apart, we hope that this project will bring us close together.

코로나19가 우리를 갈라놓았지만, 이 프로젝트가 우리를 보다 가깝게 만들어주길 바랍니다.

แถมยังช่วยคนขับรถตุ๊กๆ ที่ตอนนี้กำลังขาดรายได้ เพราะโควิดทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา

This will also be helping TukTuk drivers in Thailand that are losing their jobs because of the loss of tourists from the Covid-19 pandemic.

이 프로젝트는 코로나19 팬데믹으로 관광객이 줄어 일자리를 잃고 있는 태국의 툭툭 운전기사들 또한 도와줄수 있을 것입니다.

คิวรถตุ๊กๆ หัวลำโพงติดป้ายทั้งสิ้น 18 ป้าย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รอติดตามกิจกรรม “วันนี้พาคิมซอนโฮไปเที่ยว” เร็วๆนี้

There will be 18 banners on tuk-tuks in the Hua Lumphong area from 16 December 2020 – 15 January 2021. Keep following us on the #thailandtourwithkimseonho soon!

2020년 12월 16일부터 1월 15일까지 후알람퐁 지역의 툭툭 뒤에 18개의 배너가 걸릴 것입니다. #thailandtourwithkimseonho 에서 저희를 팔로우 해주세요!

วันนี้พาคิมซอนโฮไปนั่งรถตุ๊กๆ เที่ยวกรุงเทพค่ะ 

Today, we will bring Kim Seon Ho around Bangkok!

오늘 우리는 김선호님을 방콕 주위로 데려갈 것입니다!

จุดสตาร์ทคือสถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นจุดจอดของวินตุ๊กๆ ที่เราติดป้ายคิมซอนโฮไว้ค่ะ มีทั้งหมด 18 คัน 18 ป้าย

The starting point will be at the Hua Lumphong Grand Station in Bangkok. This is where TukTuk

drivers stands are at and there will be banners of Kim Seon Ho on 18 different tuk-tuks.

시작점은 방콕의 후알람퐁 기차역이 될 것입니다. 이곳이 툭툭 운전수들의 주차지가 되는 곳이며 김선호님의 배너가 18개의 다른 툭툭에 걸릴 것입니다.

ออกเดินทางกันเถอะ

Let’s start the trip!

이제 여행을 시작해요!

บนท้องถนนที่มีแต่คิมซอนโฮเต็มไปหมด

So many Kim Seon Ho on the streets of Bangkok.

김선호님 여러 명이 방콕의 길에 있을 거에요

แง้นนน แง้นนนนนน ซิ่งเลยจับแน่นๆ นะคะ

Keep holding on!

부릉부릉 꽉 잡으세요!

มากรุงเทพทั้งที คุณคิมซอนโฮต้องมาวัดพระแก้วนะคะ เค้าว่ากันว่า ได้มาสักครั้งแล้วจะได้กลับมาอีก

Wat Phra Kaew is a must for every tourist. Now that Kim Seon Ho has to also be here. Legends say, that if anyone has been here once, they will return for sure.

왓 프라 깨우는 모든 관광객들의 필수코스입니다. 김선호님도 이제 그곳에 있게 될 겁니다. 전설에 따르면, 어떤 이가 이곳에 한번이라도 방문한다면 그들은 반드시 이곳으로 돌아온다고 합니다.

แวะไปชมป้อมพระสุเมรุ

Let’s take a short look at Phra Sumen Fort

เสาชิงช้า

The Giant Swing

싸오칭차

ปิดท้ายด้วยภูเขาทอง

Lastly, at the Golden Mountain or Wat Saket!

마지막으로 금의 산, 왓 사켓에서

วันนี้ยังเที่ยวไม่ทั่วเลย คุณคิมซอนโฮรอให้ซอนโฮฮาดาพาเที่ยวกรุงเทพอยู่นะคะ

รอรวมสนุกกับกิจกรรม “วันนี้พาคิมซอนโฮไปเที่ยว” เร็วๆนี้

That’s it? That’s just a small part of Bangkok.. Kim Seon Ho is waiting for SeonHoHada to bring him around Bangkok once more!

이게 다라고? 지금까지는 그저 방콕의 작은 부분일 뿐입니다. 김선호님은 선호하다가 그를 방콕에 한번 더 데려가주길 기다리고 있어요

Keep following us on the #thailandtourwithkimseonho soon!

#thailandtourwithkimseonho 에서 저희를 팔로우 해주세요!


โปรเจกต์ “พาคิมซอนโฮนั่งตุ๊กๆ เที่ยว”

เกิดจากการสนับสนุนโดเนทของซอนโฮฮาดาอันล้นหลามในเวลาสั้นๆ

คนที่ช่วยออกแบบป้ายส่งกันเข้ามาในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง

Kim Seon Ho on a Tuk Tuk project

Started from a donation and contribution of Seon-Ho Hada in a short period

Those who designed the banners under 24 hours.

툭툭위의 김선호 프로젝트

짧은 시일 만에 선호하다의 기부와 기여로부터 시작되었습니다

이 배너를 디자인한 사람은 이 배너를 24시간 안에 디자인했습니다.

คุณ @jamjari_pr และคุณ @Pleum_PF ที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังทั้งประสานงาน

ให้คำแนะนำ คอยเป็นธุระให้หลายสิ่งอย่าง

รวมไปถึงซอนโฮฮาดาทุกคนที่คอยช่วยให้กำลังใจ

Many were behind these projects; such as, communicating, giving advice, and being the liaison

between many parts of the projects.

And also to everyone at SeonHoHada that is always supporting this project.

많은 이들이 의사소통, 조언 제공, 프로젝트의 많은 부분 사이 연락 담당 등의 프로젝트들을 도와주었고 선호하다의 모든 분들은 언제나 이 프로젝트를 지지해 주었습니다.

ขอขอบพระคุณทุกคนจากใจ ถึงแม้โควิดจะทำให้พวกเราห่างไกลจากซอนโฮ

ก็หวังว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้พวกเราใกล้กันมากขึ้น

และ คิมซอนโฮ คนสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีคิมซอนโฮโปรเจกต์นี้ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้น

ขอบคุณที่มาเป็นของขวัญคริสมาสต์ให้พวกเรานะคะ 

Lastly, Kim Seon Ho, the most important figure in this project. Without you, this project would not be possible.

Thank you for being our Christmas present.

마지막으로, 김선호님은 이번 프로젝트에서 가장 중요한 인물입니다.당신이 없었다면 이번 프로젝트는 불가능했을 것입니다.

우리들의 크리스마스 선물이 되어주어서 감사합니다.


สรุปรายการค่าใช้จ่าย

*ยอดเงินคงเหลือนี้ขอนำไปใช้ในโปรเจกต์ส่งการ์ดอวยพรคริสมาสต์-ปีใหม่ให้คิมซอนโฮค่ะ

#คิมซอนโฮ #kimseonho #김선호  #MyKimseonHo_MyChristmas

#วันนี้เมนนั่งตุ๊กๆไปไหน


คิวรถตุ๊กๆ หัวลำโพงติดป้ายทั้งสิ้น 18 ป้าย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รอติดตามกิจกรรม “วันนี้พาคิมซอนโฮไปเที่ยว” เร็วๆนี้

ระหว่างนี้แวะไปทักทาย พาคิมซอนโฮเที่ยวกันก่อนได้นะคะ