MY KIM SEON HO THAILAND

โลกที่มีแต่คิมซอนโฮเต็มไปหมด I will build you a castle

รู้จักคิมซอนโฮ
  • Serie
  • ละครเวที
  • ซอนโฮฮาดา
  • interview
  • MF
  • จัดอันดับ
  • ข่าว
  • MV

กิจกรรมวันนี้พาคิมซอนโฮไปเที่ยว…

ถ่ายรูปคู่กับตุ๊กๆที่ติดป้ายโปรเจ็กต์ หรือ ปริ้นรูปป้ายแบนเนอร์โปรเจกต์ แล้วไปถ่ายรูปคู่กับสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ

ขออภัยไม่พบกระทู้
ขออภัยไม่พบกระทู้

interview

ล่าสุด