จากผลการวิเคราะห์ Big Data แบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านนักแสดงละคร เดือนตุลาคม ปี 2021 อันดับ 1 ได้แก่ นัมกุงมิน, อันดับ 2 คิมซอนโฮ และอันดับ 3 ชินมินอา

BRAND REPUTATION INDEX (สถาบันวิจัยชื่อเสียงแบรนด์ของเกาหลี) จัดทำผล Big Data 95,975,044 รายการ ของนักแสดง 50 คนที่กำลังมีผลงานละคร และกำลังออนแอร์ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2021 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2021 โดยวัดจากจำนวนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค จำนวนสื่อ จำนวนการเข้าชม และจำนวนการพูดคุย เมื่อเทียบกับ Big Data 99,640,608 รายการ ของนักแสดงเมื่อเดือนกันยายน ปี 2021 ที่ผ่านมา จำนวนลดลงถึง 3.68%

ชื่อเสียงของนักแสดงละคร ได้วิเคราะห์จาก Big Data ทั้งดัชนีการมีส่วนร่วม ดัชนีสื่อ ดัชนีการพูดคุย และดัชนีคอมมูนิตี้ ดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ดึงมาจาก Big Data วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยวิธีอัลกอริธึม โดยแบ่งเป็น การมีส่วนร่วม, การสื่อสาร, สื่อ, คอมมูนิตี้, โซเชียล และวัดเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ

การวิเคราะห์ Big Data แบรนด์ สามารถประเมินชื่อเสียงและกระแสตอบรับเกี่ยวกับคอนเท้นต์ ทั้งการประเมินข้อดีข้อเสียของแบรนด์, แหล่งที่มาและความสนใจของสื่อ, ปริมาณความสนใจและการพูดถึงของผู้บริโภค, การแพร่กระจายในคอมมูนิตี้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

แบรนด์อันดับ 2 ได้แก่ คิมซอนโฮ ดัชนีการมีส่วนร่วม 2,188,542 ดัชนีสื่อ 1,952,210 ดัชนีการพูดคุย 1,421,710 ดัชนีคอมมูนิตี้ 1,639,115 รวมดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 7,201,577 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 5,551,730 ของเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 29.72%

Cr  http://mksports.co.kr/view/2021/961610/

#HometownChachacha

#갯마을차차차

#KimSeonHo

#คิมซอนโฮ

#김선호